Profil Calon Hakim

Calon Hakim

15 Feb

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: AL AMIN SYAYIDIN ALI MUSTOPA, S.H.

: 199807042022031005

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

ANGGA PRATAMA, S.H.

: 199810262022031005

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

CLARITA STEFANIE PANJAITAN, S.H.

: 199911302022032002

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

EBI HARYANTO, S.H

: 199707252022031005

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

EKA WIJAYA SILALAHI, S.H.

: 199209092022031005

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

GERDA ARUM CAHYANI, S.H.

: 199110312022032005

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

MUHAMMAD FADLI M, S.H.

: 199308302022031007

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

MUTHI YUNIATI SASMITO, S.H.

: 199006262022032010

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

WITA ROHANA PANDIANGAN, S.H.

: 199502022022032010

: Penata Muda

: III/a

: Calon Hakim

: S1