Profil Hakim

Ketua dan Wakil Ketua

22 Jul

 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: ANDRI SUFARI, SH, M.Hum

: 197908162002121004

: Pembina Tingkat I

: IV/b

: Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: TITIS TRI WULANDARI, S.H, S.Psi, M.Hum

: 197610152003052001

: Pembina Tingkat I

: IV/b

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

Hakim

22 Jul

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: ADHIL PRAYOGI  ISNAWAN, S.H.,M.H.

: 197704182003121001

: Pembina

: IV/a

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

 

 

: DODI EFRIZON, S.H

: 19730218 200502 1 001

: Pembina

: IV/a

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S1


 
 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

 

AGUSTY HADI WIDARTO, SH.

: 19840809 200704 1 001

: Pembina

: IV/a

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S1

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

 

: VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,M.H.

: 19780428 200704 2001

: Pembina

: IV/a

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

DONNY, S.H.

: 198604092009041001

: Penata Tk.I

: III D

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S1