Ketua dan Wakil Ketua

22 Jul

Istiadi

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: MOHAMMAD ISTIADI, S.H, M.H.

19610402 199212 1 001

: Pembina Utama Muda

: IV/c

: Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

lingga

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: LINGGA SETIAWAN, S.H, M.H.

: 19660730 199603 1 001

: Pembina Tk. I

: IV/b

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

Hakim

22 Jul

040077461

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: BUNGA LILLY, S.H.

: 197807242002122001

: Penata Tk. I

: III/d

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S1

siwi

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

: 197610062002122001

: Penata Tk. I

: III/d

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S1

kadek

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

: 197908162003122001

: Penata Tk. I

: III/d

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

Anita

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

: 198301172006042002

: Penata Tk. I

: III/d

: Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2