Ketua dan Wakil Ketua

18 Mar

Istiadi

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: MOHAMMAD ISTIADI, S.H, M.H.

19610402 199212 1 001

: Pembina Utama Muda

: IV/c

: Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

 

 

lingga

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: LINGGA SETIAWAN, S.H, M.H.

: 19660730 199603 1 001

: Pembina Tk. I

: IV/b

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2