Ketua dan Wakil Ketua

27 Jun

Istiadi

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: MOHAMMAD ISTIADI, S.H, M.H.

19610402 199212 1 001

: Pembina Utama Muda

: IV/c

: Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2

 

 

 

Nama 

NIP 

Pangkat

Golongan Ruang

Jabatan 

Pendidikan

: DWIYANTO S.H., M.Hum

: 19660304 199203 1 003

: Pembina Tk. I

: IV/b

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri

: S2